Boğa Boğa : Kötü, Daha Kötü…

Boğa Boğa filmi üzerine kesin şeyler söylenebilecek bir film olarak kendini tasarlamış. Burada karakterlerin iyiliği ve kötülüğü üzerine bir taraf olma gibi bir derdi yok. Ya da seyirciye düşünmesi için bir alan da bırakmıyor. Film ve hikaye temel olarak kötülüğün karşısına daha kötüyü koyuyor ve bu iddiasını filmin hikayesi ve anlatısıyla (film için seçilen mekan da dahil olmak üzere ) ortaya koyuyor.

İnsan bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür, diyor Aristo. Filmdeki karakterlerinde pek çok açıdan ne kadar kötü olduklarını görüyoruz ve içlerinde taşıdıkları kötülük potansiyelini. Film hikâyesini bir anlamda bu tarihsel/mitolojik anlatıyla birleştirme yoluna da gidiyor. Film başkarakteri Yalın ile özdeşleştirilen (Eubulos:  MÖ 405-335):  Atina’lı bir devlet adamı bir banker, tefeci.  Eubulos; aynı zamanda bir silah tüccarı. Savaşta borçlandırdıkları halktan Assos’u alıyor ve onun ölümünden sonra kent yönetimi Hermanias’a geçiyor. Bu Hermanias Aristo’nun dostu, danışanı.

Yalın filmin başından beri kasaba halkı tarafından dışlanıyor. Karsıyla bu kasabaya kaçtıklarını anlıyoruz. [1] Bir cürüm işlemiş. Herkes düşmanlık ediyor, bu ilk anlardan itibaren hissettiriliyor. Çok geçmeden Yalın’ın nitelikli bir hırsız, bir dolandırıcı olduğunu anlıyoruz. Yatırımcılarının parasını iç eden, sonrasında büyük ortakları ele verme ve muhtemelen para yedirme ile yakasını birazcık kurtarmış. Fakat geldiği bu kasabada kurbanlar görünür hale geliyor. bu kurbanlar bir avcıya dönüşerek Yalın’ı avlamaya çalışıyorlar. Filmin görsel anlatı açısından güçlü yönleri bu saldırı anlarında ortaya çıkarıyor. Kurban birden bire bir katile dönüşüyor ve üzerine gelenlere karşı içgüdüsel olarak karşılık veriyor. Görünürde kendi halinde insanları bir katile dönüştüren, bu umudunu , varını yoğunu kaybetme hali filmin ilgi odağında yer alıyor. Film bu bakış açısı üzerinden insanda var olan fırsatçılığı, bencilliği ve kötülüğü odağına yerleştiriyor.

Burada esasında bu küçük yatırımcıların, yani görünmeyen kurbanların da esasında kolay yoldan para kazanma hırsı ve güdüsüyle bu işe dahil olduğuna işaret ediliyor. (Nihayetinde filmin sonunu bu bağlamda da düşünmek gerekir).Fakir bir İtalyan göçmen olan Chales Ponzi daha sonra kendi adını taşıyacak bu dolandırıcılık sistemini oluştururken küçük balıkların, bu hırsını da da bilerek bu işe girer. Sistemini bu hırs üzerinden şekillendirmiştir. Ponzi, bazı ülkelerden ucuza aldığı posta kuponlarını farklı ülkelerde pahalıya satabileceğini düşünöüştür. Tamamen yasal görünen bu iş için bir şirket açar, başlangıçta hiç parası yok iken yatırımcılarına %50’lik getiri vaadiyle hemen 1000 dolara kadar yatırım yapacak küçük bir grup oluşturur .Altı ay içinde de bu küçük grup 20.000 yatırımcıya ulaşacak ve 10 milyon doları olacaktır. Bu sayı ikiye katlayan Ponzi  ‘nin yaptığı iş ise şudur aslında : Ortada bir iş yoktur ve eski yatırımcılar yeni yatırımlarla fonlanmaktadır. Bu sonsuza kadar süremeyeceği için bir noktada patlar. Piramit modelle benzer bir başlangıç ve ana fikir üzerinden yürüyen bu dolandırıcılığın temel dayanağı insanların hırsı ve daha çoğu elde etme konusunda bilinçli tercih ettikleri körlüktür.

Daha filminde de gördüğümüz insanda var olan potansiyel kötülüğün açığa çıkması meselesine odaklanan ,insanın karanlık tarafında gözünü kamerasını çeviren Günday&Saylak ortaklığı, bu filmde de aslında kurban gibi gözüken bu insanlarında taşıdığı kötülük potansiyeline eğiliyor. (Bir noktada filmi Daha da izlediğimiz hikaye ile ilişkilendirmesi ve o hikayedeki değişimi de işaret etmesi  kurgusal anlatıda bir genişleme ve sürekliliği de sağlıyor )  

Filmin sonunda yaşananlar ise Yalın’ın nasıl bir kötülük potansiyeli olduğunu, neler yapabileceğini ortaya koyarken aynı zamanda şehrin/kasabanın/toplumun para karşısında nasıl bir tutum değişikliğine gideceğini ve meselenin adalet arayışından öte temelde kişisel çıkar seviyesine indirgenebileceğini gösteriyor. Kişisel olarak stediklerini elde edenler her türlü kötülüğe göz yumuyor. Assos şehri yine içindekilerle birlikte paraya teslim oluyor.

Notlar:

[1] Ozark dizisini anımsatan bazı yönler barındırıyor.


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir