Shakespeare: Kuru Gürültü & Yanlışlıklar Komedyası

Yazın ve edebiyat denilince , İngiliz Edebiyatını aşmış hem oyunlarıyla hem de şiirleriyle büyük bir şöhrete kavuşmuş bir isimdir William Shakespeare. Özellikle dram türünde verdiği eserlerle tanınır fakat komedya türündeki başarısını görmezden gelmek imkansızdır. Geniş anlam yelpazesiyle süslediği hicivleri, zıt karakterlerlerin çekişmeleri ve hikaye boyunca birçok yanlış anlaşılmanın kurbanı olan kişilerle ve durumlarla eğlenceli bir güldürü ortaya çıkar, aynı zamanda söz sanatlarındaki ustalıkla kendine hayran bırakır. 

Ne gariptir şu insanoğlu.

Pantolonuyla yeleğini giyer de aklını evde unutur.

Kuru Gürültü, William Shakespeare

Yapıtlarından olan Kuru Gürültü (Much Adoe About Nothing) ve Yanlışlıklar Komedyası (The Comedy of Errors) olay örgüsü bakımından farklılıklar gösterse de içeriğinde barındırdığı tiplemeler ve söz sanatları açısından birçok benzerliğe sahiptir. Eserlerinde yoğunlukla derin biri mizah içten içe bir neşe hali sezsek de hikayeyi sonunda bir dram yahut gizem sarmalının sonu olarak bitiririz. Shakespeare’in komedyaları da öncüsü olduğu dram türünden parçalar taşır aynı zamanda. Hümanizm akımından etkilenen yazar kişinin karanlık yönlerini de insancıl bir bakış altında incelemiş ve herkesin ahlaki ilkeler dışına çıkabileceğine işaret etmiştir. 

Kuru Gürültü’nün öyküsünü incelediğimizde bu romantik komedi, birbirine tezat karakterler arasında aşk ile harmanlanmış, durulmadan ve okuyucunun zihnini dinç tutan yanlış anlaşılmalar ile hikaye sürükleyici bir nitelik kazanmıştır. Aynı zamanda kişilerin diğer insanlar tarafından hor görülen eksik ya da yanlış yönlerinin, törpülenmeksizin insan yaradılışından geldiğini ve doğasından mütevellit hoş görüyle karşılanması gerektiğini bize yansıtmıştır. Öykü içerisindeki tartışmalar ve güldürüler -Shakespeare’in şair yönündendir ki- bir kuyumcu titizliğinde işlenmiş ve hem güldürüp hem düşündürmüştür. İsminden de anlayacağımız gibi yanlış anlaşmalar ve karşıt insanlar devamlı bir gürültü çıkarmış ama aslı astarı olmadığından bu sözler ve ses ‘kuru bir gürültü’, bir kakofoni haline bürünmüştür. 

Oysa aklından çok saçı olan birçok insan var.

Saçlarını dökecek kadar akıllı olanlar dışında.

Yanlışlıklar Komedyası, William Shakespeare

Yanlışlıklar Komedyası’nda ise diğer komedyaya göre büyük farklılıklar göremeyiz. Bu iki eserde sadece tiplemelerin konumları ve isimleri değişmiş desek yeridir, bunun dışında insanların arasındaki bağlantı da değişirken olayların gelişimi sürekli olarak yanlış anlaşılmalara dayanır ve hikaye hüzünlü bir sona ulaşır. Kuru Gürültü’de ulaştığımız duygusal ve romantik son vardır , Yanlışlıklar Komedyası ise dramatik acılı bir aile hikayesinde noktalanır. Aynı zamanda Roma ve Yunan mitolojisinden esintiler, tanrı ve tanrıçalar ile bezediği teşbihlerle Shakespeare, dili en iyi ve ustaca kullanan yazarlardandır. Eserlerindeki kişiler yoğunlukla soylu ve Lordlar kamarasından tiplemeler olsa da; şövalyeler, uşaklar ve nedime gibi ‘orta ve alt sınıf’ insanlarında hikayeye katkıları büyüktür. 

Yanlışlıklar Komedyası adlı eseri ilk komedyalarından, Kuru Gürültü ise olgunluk döneminden olsa da esinlendiği karakterler, dil üzerindeki ustalığı ve nüktedanlığı, verdiği hissiyat aynıdır. Hikayelerinde tezatlıktan beslenen yazar, bu karmaşanın içinde daima hüznü, dramı ve neşeyi birbiriyle harmanlayıp eşsiz yapıtlar ortaya koyar. 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir